Kopfbanner Klimadetektive in der Schule
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

 

Klimadetektive ist offizielles Projekt im Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern
Logo Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern

Klimatdetektiver

Utmaning att skydda klimatet

Den globala medeltemperaturen har stigit sedan början av industrialiseringen. Även om människan utgör upphovet och även om vi vet, att en fortsatt temperaturstegring hotar den mänskliga civilisationen, har den nödvändiga vändpunkten hittills inte uppnåtts.

Trots detta är klimatskyddet inget tema som man kommer till rätta med enbart med katastrofrapporter. Tvärtom: Här kan vi förverkliga ett skonsamt umgänge med vår jord som en attraktiv och spännande uppgift, som angår var och en, och varav även (nästan) alla till syvende och sist kan dra fördel.

Vi behöver t.ex. nya och effektiva energi- och transportsystem och vi behöver forskarna och ingenjörerna, mekanikerna och bankerna, som utvecklar, installerar resp. underhåller och finansierar dessa system. Vi behöver människor som tänker kreativt och förutseende eller kan planera och handla gemensamt med andra – och vi behöver skolor som förmedlar sådana kompetenser.

Tillsammans ska vi lyckas! Hoppa på tåget! Förbered dina elever och din skola för utmaningen att skydda klimatet!

Klimatdetektiver är en kampanj från Umweltbüro Nord e.V. Vi är en liten allmännyttig sammanslutning, som grundades 1997 i hansestaden Stralsund. Vi engagerar oss fram för allt i området miljöutbildning.

Klimatskydd i skolor

Kampanjen Klimatdetektiver vill ge så många sekundärskolor som möjligt hjälp till självhjälp i att skydda klimatet. Med vetandet, attityden, motivationen och kompetensen som eleverna tar med sig in i sitt framtida liv, kan skolor långsiktigt påverka ett samhälles förhållande till sin miljö. Kampanjen Klimatdetektiver är förankrat i konceptet till ”Utbildning för hållbar utveckling” och ger därmed en tidsenlig didaktisk bas för denna utmaning.

Med sin energi- och materialförbrukning eller med de dagliga skolvägarna bidrar lärarna och eleverna till att orsaka klimatförändringen. Kampanjen Klimatdetektiver stöttar dig i att optimera din skolas påverkningar på miljön och bidrar därmed till att skydda klimatet. Sparsamhet och effektivitet reducerar dessutom driftskostnaderna och friställer pengar, som oundgängligen behövs för att avlasta den kommunala hushållningen och för att förhöja skolans kvalitet.

Klimatskydd i undervisningen

Temat klimatskydd lämpar sig utomordentligt för en undervisning som förenar skolämnena. Tala med dina kollegor och inlemma perspektiven från de andra ämnena, t.ex.:

Dessa exempel baseras på i Tyskland gällande läroplaner; säkert ger läroplanerna i ditt land liknande anknytningspunkter.

Klimadetektive in der SchuleKampanjen Klimatdetektiver erbjuder

Ursäkt: Klimatdetektiver är en tysk kampanj. Än så länge erbjuder vi information, undervisningsmaterial och service endast på tyska; delvis även på engelska. Vi är dock mycket intresserade av internationellt utbyte och kooperation. Om du vill utbyta erfarenheter, om du vill bygga upp ett skolpartnerskap för klimatskyddet, om du erbjuder service som skulle kunna vara intressant för tyska skolor eller om du vill översätta klimatdetektivernas undervisningsmaterial till ditt språk, så ta kontakt (vänligen på engelska eller tyska) med mig!

Kontakt

Miljökontor Nord (Umweltbüro Nord e.V.), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, D-18439 Stralsund, Deutschland, E-Mail: tl@umweltschulen.de, hemsida: www.umweltschulen.de/

Här finner du ytterligare sidor på ditt språk

Här finner du ytterligare information på engelska

Här finner du ytterligare information på tyks