Kopfbanner
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

Hjärtligt välkommen till www.umweltschulen.de!

Om www.umweltschulen.de

www.umweltschulen.de (www.sustainableschools.net) är en tyskspråkig online-informationstjänst för lärare, fackliga utbildare, medarbetare inom skolförvaltningar och alla människor som är intresserade av miljöutbildning.

www.umweltschulen.de grundades 1999 och har hittills haft 1,6 miljoner besökare per år (2008, konventionell registrering).

www.umweltschulen.de är officiellt projekt inom ramen för FN-decenniet „Utbildning för hållbar utveckling“.

Sök!

Behöver du information om miljöskydd, om klimatskydd eller för att höja energieffektiviteten i skolor? Söker du uppslag, material eller kollegor för miljöutbildningen? Vill du förbättra kvaliteten i din skola och då orientera dig om förebilden hållbarhet (sustainable development)? www.umweltschulen.de erbjuder dig bakgrundsinformation på detta temaområde, utbildnings- och arbetsmaterial liksom rapporter om modellprojekt och särskilt föredömliga skolor.

Tyska och internationella projekt för miljöutbildning presenteras på www.umweltschulen.de, bland annat

Ytterligare tyngdpunkter är t.ex. mulitimedia i miljöutbildningen eller miljöbiblioteket Stralsund.

Det omfångsrika materialfundamentet är översiktligt strukturerat och kan dessutom sökas via sökmotorer. Ett gratis nyhetsbrev informerar om nya innehåll 4-6 gånger om året.

Presentera dig!

www.umweltschulen.de kan bli din inkörsport till det tyskspråkiga rummet! Redan i dag använder namnkunniga medarbetare www.umweltschulen.de som plattform för presentation av sina miljöutbildningsprojekt. För detta finns det olika former, t.ex.

Alla dessa medarbetare drar nytta av

Utgivare

www.umweltschulen.de är en informationstjänst från Tilman Langner. Om du har frågor eller önskar samarbeta med www.umweltschulen.de/, kan du vända dig till mig när som helst (vänligen på tyska eller engelska).

Kontakt: Tilman Langner Umweltbildung – Umweltberatung
Mail: tl@umweltschulen.de

Ytterligare sidor på ditt språk