Kopfbanner Klimadetektive in der Schule
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

 

Klimadetektive ist offizielles Projekt im Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern
Logo Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern

Klimadetektiver

Udfordring klimaværn

Den globale gennemsnitstemperatur stiger siden begyndelsen af industrialiseringen. Selv om mennesket er blevet identificeret som årsagen til dette og selv om vi ved at yderligere temperaturstigninger truer den menneskelige civilisations eksistens, er det nødvendige vendepunkt indtil nu ikke nået.

Alligevel er klimaværn ikke et tema, som kun kan beskrives med katastroferapporter. Tværtimod: Her kan vi opfatte den skånsomme behandling af vores jord som en attraktiv og spændende opgave som angår alle og som til syvende og sidst (næsten) alle kan drage nytte af.

Vi trænger f. eks. til nye og mere effektive energi- og transportsystemer, og vi trænger til forskere, ingeniører, mekanikere og bankfolk, som udvikler, installerer, vedligeholder og finansierer disse systemer. Vi trænger til mennesker, som tænker kreativt og langsigtigt eller som er i stand til at planlægge og handle i samarbejde med andre – og vi trænger til skoler, som formidler den slags kompetencer.

I fællesskab kan vi opnå dette! Kom ombord! Forbered dine elever og jeres skole på udfordringen klimaværn!

Klimadetektiver er en kampagne af Umweltbüro Nord e.V. Vi er en lille, almennyttig forening som blev grundlagt i hansebyen Stralsund i 1997. Vi engagerer os først og fremmest i temaet miljøuddannelse.

Klimaværn på skoler

Kampagnen Klimadetektiver vil give hjælp til selvhjælp når det gælder klimaværn til så mange videregående skoler som muligt. Med kendskaber, holdninger, motivationer og kompetencer, som eleverne tager med sig i deres senere liv, kan skolerne være med til at påvirke forholdet mellem mennesket og miljø på lang sigt. Kampagnen Klimadetektiver er forankret i konceptet for uddannelse til en varig udvikling og tilbyder dermed et tidsmæssigt didaktiskt grundlag for denne udfordring.

Med deres energi- og materialforbrug eller lærernes og elevernes daglige skolerute, er skolene med til at forårsage klimaændringerne. Kampagnen Klimadetektiver understøtter dig med hensyn til at optimere miljøudvirkningerne på din skole og dermed til at bidrage til klimaværn. Sparsommelighed og effektivitet vil desuden reducere udgifter og frigøre penge, som der er vældig behov for til aflastning af den kommunale husholdning og til forbedring af skolekvaliteten.

Klimaværn i undervisningen

Temaet klimaværn egner sig udmærket til en tværfaglig undervisning. Tal med dine kollegaer og integrer perspektiver fra andre fag, f.eks.:

Disse eksempler baserer på læreplaner, som er brugt i Tyskland; læreplanerne i dit land byder med sikkerhed på lignende udgangspunkter.

Klimadetektive in der SchuleKampagnen Klimadetektiver tilbyder

Undskyld: Klimadetektiver er en tysk kampagne. Lige for tiden tilbyder vi informationer, undervisningsmateriale og service kun på tysk; delvis på engelsk. Vi er alligevel vældigt interesseret i en international udveksling og samarbejde. Ønsker du at udveksle erfaringer, vil du opbygge et skolesamarbejde for klimaværn, tilbyder du en service, som kan være interessant for tyske skoler eller ønsker du at oversætte undervisningsmateriale fra Klimadetektiver til dit eget sprog, så er velkomen til at kontakte mig (på engelsk eller tysk)!

Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Tyskland
E-post:
tl@umweltschulen.de, hjemmeside: www.umweltschulen.de/

Andre sider på dit sprog

Her finder du flere informationer på engelsk

Her finder du flere informationer på tysk

 

KlimadetektivClimate Detectives is a campaign organised by the Umweltbüro Nord e.V. We are a small charitable organisation which we founded in the Hansa city of Stralsund in 1997. We are predominantly involved in the area of environmental education. (www.umweltschulen.de/umweltbuero).

Partners of the Climate Detectives Campaign