Kopfbanner Klimadetektive in der Schule
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

 

Klimadetektive ist offizielles Projekt im Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern
Logo Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern

Klimadetektiver

Utfordring klimavern

Den globale gjennomsnittstemperaturen øker siden begynnelsen av industrialiseringen. Selv om mennesket har blitt identifisert som årsaken til dette og selv om vi vet at ytterligere temperaturøkninger truer den menneskelige sivilisasjonens eksistens, har det nødvendige vendepunktet så langt ikke blitt oppnådd.

Likevel er klimavern ikke et tema som kun kan beskrives med katastroferapporter. Tvert imot: Her kan vi oppfatte den skånsomme behandlingen av jorden vår som en attraktiv og spennende oppgave som angår alle og som til syvende og sist (nesten) alle kan dra nytte av.

Vi trenger f. eks. nye og mer effektive energi- og transportsystemer, og vi trenger forskerne, ingeniørene, mekanikerne og bankmennene som utvikler, installerer, vedlikeholder og finansierer disse systemene. Vi trenger mennesker som tenker kreativt og langsiktig eller som er i stand til å planlegge og handle i samarbeid med andre – og vi trenger skoler, som formidler slike kompetanser.

Sammen kan vi lykkes! Stig ombord! Forbered deres elever og deres skole på utfordringen klimavern!

Klimadetektiver er en kampanje til Umweltbüro Nord e.V. Vi er en liten allmennyttig forening som ble grunnlagt i hansebyen Stralsund i 1997. Vi engasjerer oss først og fremst i temaet miljøutdanning.

Klimavern på skoler

Kampanjen Klimadetektiver vil gi hjelp til selvhjelp når det gjelder klimavern til så mange videregående skoler som mulig. Med kunnskapen, holdningene, motivasjonene og kompetansene som elevene tar med seg i sitt senere liv, kan skolene være med på å påvirke forholdet mellom mennesket og miljø på lang sikt. Kampanjen Klimadetektiver er forankret i konseptet for utdanning til varig utvikling og tilbyr dermed et tidsmessig didaktiske grunnlag for denne utfordringen.

Med deres energi- og materialforbruk eller daglige skolerute til lærere og elever er skolene med på å forårsake klimaendringene. Kampanjen Klimadetektiver støtter dere med hensyn til å optimere miljøutvirkningene til skolen deres og dermed å bidra til klimavern. Sparsommelighet og effektivitet vil dessuten redusere utgifter og frigjøre penger som det er veldig behov for til avlastningen av den kommunale husholdningen og til forbedringen av skolekvaliteten.

Klimavern i undervisningen

Temaet klimaverne egner seg utmerket til en tverrfaglig undervisning. Snakk med kollegaene dine og integrer perspektiver fra andre fag, f.eks.:

Disse eksemplene baserer på læreplaner som er brukt i Tyskland; læreplanene i ditt land byr med sikkerhet på lignende utgangspunkter.

Klimadetektive in der SchuleKampanjen Klimadetektiver tilbyr

Om forlatelse: Klimadetektiver er en tysk kampanje. Så langt tilbyr vi informasjoner, undervisningsmateriale og service kun på tysk; delvis på engelsk. Vi er likevel veldig interessert i internasjonal utveksling og samarbeid. Ønsker du å utveksle erfaringer, vil du bygge opp et skolesamarbeid for klimavern, tilbyr du en service som kan være interessant for tyske skoler eller ønsker du å oversette undervisningsmateriale fra Klimadetektiver til ditt eget språk, vennligst ta kontakt med meg (på engelsk eller tysk)!

Kontaktansvarlig

Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Tyskland
E-post: tl@umweltschulen.de, hjemmeside: www.umweltschulen.de/

Andre sider på ditt språk

Her finner du mer informasjon på engelsk

Her finner du mer informasjon på tysk

 

KlimadetektivClimate Detectives is a campaign organised by the Umweltbüro Nord e.V. We are a small charitable organisation which we founded in the Hansa city of Stralsund in 1997. We are predominantly involved in the area of environmental education. (www.umweltschulen.de/umweltbuero).

Partners of the Climate Detectives Campaign