Kopfbanner Klimadetektive in der Schule
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

 

Klimadetektive ist offizielles Projekt im Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern
Logo Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern

Detektywi klimatu

Wyzwanie: ochrona klimatu

Od początku okresu industrializacji podnosi się globalna temperatura średnia. Pomimo tego, że człowiek uchodzi za sprawcę tego stanu rzeczy i pomimo wiedzy o tym, że dalszy wzrost temperatury zagrozi egzystencji ludzkiej cywilizacji, dotychczas nie podjęto jeszcze znaczących zmian w tej dziedzinie.

Ochrona klimatu nie jest jednak kwestią, do której rozwiązania wystarczą prognozy o katastrofie. Wręcz przeciwnie: dobre obchodzenie się z naszą planetą może być bowiem pojmowane przez nas jako atrakcyjne i interesujące zadanie, które dotyczy w końcu każdego z nas i (prawie) każdy może czerpać z tego profity.

Potrzebujemy np. nowych i efektywnych systemów energetycznych i transportowych, a ponadto potrzebni są badacze i inżynierowie, mechanicy i bankowcy, którzy rozwiną i zainstalują takie systemy, jak również będą je serwisować i finansować. Potrzebujemy ludzi, którzy są kreatywni i myślą na przyszłość albo umieją planować i działać razem z innymi – potrzebujemy szkół, które przekażą uczniom takie kompetencje.

Razem uda się nam! Zapraszamy na pokład! Przygotujcie Państwo swoich uczniów i uczennice na wyzwanie, jakim jest ochrona klimatu!

„Detektywi klimatu“ to kampania przygotowana przez stowarzyszenie Umweltbüro Nord e.V. Jesteśmy małą organizacją użytku publicznego, która powstała w 1997 roku w hanzeatyckim mieście Stralsund. Nasze zaangażowanie skupia się przede wszystkim na tematach z zakresu edukacji ekologicznej.

Ochrona klimatu w szkołach

Kampania „Detektywi klimatu“ ma na celu udzielenie wsparcia w dziedzinie samopomocy odnośnie ochrony klimatu. Szkoły mogą trwale wpłynąć na stosunek społeczeństwa do kwestii ochrony środowiska poprzez przekazywanie uczniom wiedzy, nastawienia, motywacji i kompetencji. Kampania „Detektywi klimatu“ jest koncepcją edukacyjną skierowaną na długotrwały rozwój i oferuje aktualną bazę dydaktyczną do realizacji tego wyzwania.

Uczniowie i nauczyciele mają wpływ na zmianę klimatu poprzez zużycie energii i materiałów, jak również poprzez codzienną drogę do szkoły. Kampania „Detektywi klimatu“ wspiera ich w tym, aby zoptymalizować gospodarowanie energią w Państwa szkole i tym samym wpłynąć na poprawę ochrony klimatu. Oszczędność i efektywność zmniejszają ponadto koszty eksploatacyjne i pozwalają na wygospodarowanie dodatkowych środków pieniężnych, które są odciążeniem dla budżetu gminy i wpływają na poprawę jakości szkoły.

Ochrona klimatu na zajęciach szkolnych

Temat ochrony przyrody nadaje się znakomicie do wykorzystania podczas zajęć szkolnych z podziałem na przedmioty. Proszę porozmawiać ze swoimi kolegami i koleżankami i zastanowić się nad perspektywami włączenia poszczególnych przedmiotów na potrzeby tego tematu np.:

Niniejsze przykłady bazują na typowych planach zajęć szkolnych w Niemczech; z pewnością plany zajęć w Państwa kraju oferują podobne punkty zaczepienia.

Klimadetektive in der SchuleKampania „Detektywi klimatu“ oferuje Państwu:

Przepraszamy: „Detektywi klimatu“ to kampania niemiecka. Na razie oferujemy informacje, materiały dydaktyczne i obsługę tylko w języku niemieckim; częściowo również po angielsku. Bardzo interesują nas wymiany i kooperacja międzynarodowa. Jeśli chcieliby Państwo wymienić informacje lub rozbudować współpracę międzyszkolną opartą na tematach z zakresu ochrony środowiska, jeśli mają Państwo do zaoferowania pomoc, która byłaby interesująca dla niemieckich szkół lub chcieliby Państwo przetłumaczyć materiały dydaktyczne kampanii „Detektywi klimatu“ na własny język, proszę o nawiązanie ze mną kontaktu (po angielsku lub po niemiecku):

Stowarzyszenie Umweltbüro Nord e.V., Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Niemcy
e-mail: tl@umweltschulen.de, strona internetowa: www.umweltschulen.de/

Dalsze strony w Państwa języku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po angielsku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po niemiecku:

 

Übersetzung: Andrzej Łobodziński, www.lobodzinski.tk/