Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

EGS udvikler den energieffektive skole med dig!

Energi

Vi mennesker trænger til energi for at opretholde vores helbred, vores velvære, vores livsstil og økonomi. Vores selskab trænger til mennesker som har kendskab, evnen og den rette indstilling til at bruge energi på en fornuftig måde.

Udannelse

Kompetencer angående brug af energi er afgørende for Europas økonomiske og økologiske fremtid. Uddannelsen om emnet energi må blive en væsentlig del af skolernes læreplaner for at frembringe tilsvarende kompetente borgere dermed.

Engagement

Energi burde tjene til alles velfærd. Projektet EGS opstod af nødvendigheden, at engagere forskellige lokale aktører i mestringen af energiproblemerne og forbedringen af energieffektiviteten.

Skoler

Skoler er hovedaktører når det gælder at danne bevisthed og formidle kendskab om en fornuftig brug af energi, og de opnår gennem skolefælleskabet at komme ud til hele selskabet.

Det strategiske mål

Projektet EGS vil give videregående skoler en nøglerolle i energivendepunktet og opmuntre dem til at engagere lokale aktører – elever, familier, SMBer, kommuneforvaltninger – i en proces som vil føre til en højere energieffektivitet og styrke kompetencen til samfundet.

Brug også websiden www.egs-project.eu/ for at få flere informationer om det europæiske projekt “Energy Education Governance Schools”!

 

Støttet af det europæiske energiagentur

IEE Logo

Eneansvaret for indholdet i denne publikation ligger hos forfatterne. Den genspejler ikke nødvendigvis den europeæiske unions synspunkter. Den europæiske kommission tager ingen ansvar for brugen af informationen, som er indeholdt i denne.

Bekendtgør offentligt, at du har undertegnet denne erklæring ved at registrere dig på websiden www.egs-project.eu/!

For flere informationer burde du kontakte os:

Projektledelse: Prof. Giorgio Pizzolato - projektkoordinator, Dr. Marco Devetta – projektleder, Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Italia

Kontaktansvarlig for offentlighedsarbejdet:

Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Tyskland
E-post:
tl@umweltschulen.de, hjemmeside: www.umweltschulen.de

 

More related information in English:

More related information in German:

 

Achtung! Das ist eine Archiv-Seite! Dieses Projekt ist abgeschlossen. Das Umweltbüro hat sich im Jahr 2023 umbenannt, heißt jetzt „Umweltprojekte Nord e.V.“ und präsentiert sich mit seinen neuen Projekten auf https://umweltprojekte-nord.de