Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

Proszę podpisać nasz...
manifest na rzecz polepszenia zarządzania energią w szkołach

Podpisując niniejszy manifest zobowiązujemy się do znacznego polepszenia zarządzania energią w naszych miastach, gminach i regionach.

Niniejszy manifest jest uznaniem przez nas, że:

  • oszczędzanie energii i najlepsze możliwe korzystanie z niej jest najszybszym, najbardziej ekologiczny i najtańszym sposobem, aby zabezpieczyć nasze zaopatrzenie w energię, doprowadzić do sprawiedliwości energetycznej i przyczynić się do ochrony klimatu, jak również aby zapewnić długotrwały rozwój ekonomiczny,
  • polepszenie gospodarowania energią i korzystanie w coraz większym stopniu z energii odnawialnych przyczyniają się do zredukowania zanieczyszczenia środowiska i zahamowania zmian klimatu,
  • ważna jest wymiana doświadczeń, informacji i pomysłów na rzecz polepszenia gospodarowania energią, jak również rozwijanie odnawialnych źródeł energii,
  • szkoły znacząco wpływają na kształtowanie świadomości o potrzebie polepszenia gospodarowania energią na płaszczyźnie lokalnej i globalnej,
  • edukacja i uwrażliwianie na dobre gospodarowanie energią są ważne zarówno wśród pojedynczych ludzi, jak również wśród podmiotów lokalnych i działania te trzeba nasilić.

Niniejszy manifest ma za zadanie pobudzenie do działania i wspieranie akcji, które mają na celu sensowne i efektywne obchodzenie się z energią. Podpisują się pod nim wolontariusze w imieniu szkół, które następnie zaangażują się w realizacji następujących tematów przewodnich:

  • aktywowanie uczniów i uczennic w czasie zajęć do badania kwestii związanych z energią i motywowanie ich do efektywnego gospodarowania energią,
  • rozwijanie metod mierzenia i innych środków pomocniczych w celu zoptymalizowania i kontrolowania gospodarowania energią,
  • rozwijanie koncepcji i strategii efektywnego gospodarowania energią we własnych szkołach,
  • wymiana doświadczeń i informacji na temat dobrych przykładów, akcji i technologii, które mogłyby w znacznym stopniu polepszyć gospodarowanie energią w szkołach i gminach,
  • wspieranie polityki gminy i władz lokalnych w celu polepszenia gospodarowania energią i rozbudowy odnawialnych źródeł energii.

W skrócie manifest oznacza: uznanie przez nas gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii za podstawę długotrwałego rozwoju, ponieważ przyczyniają się one do ochrony środowiska i klimatu, umożliwiają stworzenie nowych miejsc pracy w regionie i rozwój gospodarczy, pomagają w zabezpieczeniu zaopatrzenia w energię, czynią nas niezależnymi od zmian cen energii i wspierają więzy socjalne i innowacje.


Pieczęć, data, podpis

Również Państwa zachęcamy do skorzystania ze strony www.egs-project.eu/, aby zasięgnąć informacji o projekcie europejskim „Energy Education Governance Schools”

Informacji o projekcie

Projekt wspierany przez Europejską Agencję Energii

IEE Logo

Całkowitą odpowiedzialność za niniejszą publikację ponoszą jej autorzy i autorki. Nie musi ona pokrywać się ze stanowiskiem Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt z nami:

Koordynacja projektu

Prof. Giorgio Pizzolato - koordynator projektu, Dr. Marco Devetta – manager projektu, Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Włochy

Osobą kontaktową odpowiedzialną za public relations jest

Stowarzyszenie Umweltbüro Nord e.V., Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Niemcy
e-mail: tl@umweltschulen.de, strona internetowa: www.umweltschulen.de/

Dalsze strony w Państwa języku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po angielsku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po niemiecku:

 

Übersetzung: Andrzej Łobodziński, www.lobodzinski.tk