Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

Energia opetus oppilaitoksissa (EGS)

ENERGIA

Energia on välttämätöntä ihmisten terveyden, hyvinvoinnin, elämän ja talouden ylläpitämisessä. Yhteisömme tarvitsee yksilöitä, joilla on tietoa, taitoja ja asenne energiavarojen viisaaseen käyttämiseen.

OPETUS

Energiaosaaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan talouden ja ympäristön tulevaisuudelle. Energiaopetuksen täytyy olla keskeinen osa opetussuunnitelmaa, jotta syntyisi energiaosaavia kansalaisia.

JULKISHALLINTO

Energian pitäisi olla kaikkien yhteinen asia. EGS –projekti syntyi tarpeesta osallistaa paikalliset yhteisöt energiaongelmien ratkaisemiseen ja energiatehokkuuden kehittämiseen osallistavan prosessin avulla.

OPPILAITOKSET

Koulut ovat avaintoimijoita koko yhteisön saamisessa mukaan ja ne kasvattavat samalla uusia sukupolvia.

STRATEGISET TAVOITTEET

Oppilaitosten keskeisen roolin voimistaminen paikallisten sidosryhmien osallistamisessa (opiskelijat, perheet, PK-yritykset, paikallishallinnot, muut koulut). Näin parannetaan yhteisiä prosesseja energiatehokkuudessa ja yhteisöjen tietoisuutta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi esitteet ja materiaali:

IEE Logo

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Project Manager

Prof. Giorgio Pizzolato - Projektkoordinator, E-Mail: giorgio.pizzolato@tron.vi.it
Dr. Marco Devetta - Projektmanager, E-Mail: marco.devetta@tron.vi.it
Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Italy, Tel.: +39-0445-521715

Dissemination Office

Umweltbüro Nord e.V. (Environmental Office North, registered association), Tilman Langner, E-Mail: tl@umweltschulen.de

Website

www.egs-project.eu/

More Information in English :

More Information in German :

 

Achtung! Das ist eine Archiv-Seite! Dieses Projekt ist abgeschlossen. Das Umweltbüro hat sich im Jahr 2023 umbenannt, heißt jetzt „Umweltprojekte Nord e.V.“ und präsentiert sich mit seinen neuen Projekten auf https://umweltprojekte-nord.de