Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

Energie Onderwijs Governance Scholen

ENERGIE

De mens heeft energie nodig om zijn gezondheid, welbevinden, leefgewoonten en zijn economie in stand te houden. Onze samenleving heeft mensen nodig met de kennis, vaardigheden en houding om onze energiebronnen op een verantwoorde manier te gebruiken.

OPVOEDING

Bekendheid met energievraagstukken is een kritische factor in de Europese economie en het toekomstige milieu, en energie opvoeding moet een integraal onderdeel worden van het curriculum van de scholen om op het gebied van energie bewuste burgers voort te brengen.

BESTUUR

Energie is een algemeen goed en het EGS project is ontstaan vanuit de behoefte om lokale gemeenschappen te betrekken in de aanpak van energievraagstukken en efficiënt energiegebruik te verbeteren door actief deel te nemen.

SCHOLEN

Scholen zijn de belangrijkste actoren die kunnen bijdragen aan de betrokkenheid van de gehele gemeenschap en tegelijkertijd de jongere generaties kunnen scholen.

HET STRATEGISCHE DOEL

Het versterken van de sleutelrol van scholen in de betrokkenheid van locale belanghebbenden (studenten, gezinnen, MKB’s, lokale overheden, andere scholen) in het proces om beter gebruik te maken van energiebronnen en het energiebewustzijn.

IEE Logo

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Project Manager

Prof. Giorgio Pizzolato - Projektkoordinator, E-Mail: giorgio.pizzolato@tron.vi.it
Dr. Marco Devetta - Projektmanager, E-Mail: marco.devetta@tron.vi.it
Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Italy, Tel.: +39-0445-521715

Dissemination Office

Umweltbüro Nord e.V. (Environmental Office North, registered association), Tilman Langner, E-Mail: tl@umweltschulen.de

Website

More related information in English:

More related information in German:

Achtung! Das ist eine Archiv-Seite! Dieses Projekt ist abgeschlossen. Das Umweltbüro hat sich im Jahr 2023 umbenannt, heißt jetzt „Umweltprojekte Nord e.V.“ und präsentiert sich mit seinen neuen Projekten auf https://umweltprojekte-nord.de