Kopfbanner
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade


SE"Free your River!" – Upptäck och beskydda Europas floder!

Skolor, som vill utforska vattendraget på hemorten, finner hos den Europeiska kampanjen ”Free your River!“ verktygen för anspråksfulla projekt, som behärskar många utbildningsaspekter för hållbar utveckling. Målgruppen är elever från 10 till 12 resp. från 15 till 17 år.

Free your River!I centrum för arbetet står undersökningen av vattendraget. Här kan eleverna använda och fördjupa sitt kunnande från biologi, kemi och geografi; kampanjen tillhandahåller motsvarande checklistor och anvisningar. Naturvetenskapligt underbyggda metoder för att vinna kunskap kan kompletteras genom konstnärligt-estetiska tillgångar; även för det erbjuds lämpliga metoder. De noterade uppgifterna ska utvärderas, vilket erbjuder möjligheten att reflektera över värden i umgänget med natur och miljö. Eleverna uppmanas att dra slutsatser och propagera för att deras flod ska skyddas - en utmärkt möjlighet att göra de första erfarenheterna i samhällsdeltagande.

De noterade uppgifterna, slutsatserna, aktionerna och annat material kan eleverna offentliggöra i en egen internetstödd floddagbok (“Book of the River“). Det ger dessutom tillfälle att reflektera kritiskt över de egna arbetsresultaten, det skolar mediekompetensen – och framför allt ger det hållpunkter för att lära känna, kommunicera och samarbeta med andra elevgrupper. Ett sådant samarbete kan vara meningsfullt på regional nivå, men det är även möjligt att samarbeta med grupper från andra EU-länder.

Medverkan i projektet är gratis. Samtliga verktyg och arbetsmaterial finns på engelska, tyska och andra språk på webbsidan www.freeyourriver.net/. Den som vill utnyttja webbsidans samtliga funktioner måste registrera sig som deltagare. Projektet lämpar sig även för miljölärosäten utanför skolan som t.ex. internatskolor eller vandrarhem, om dessa har tillgång till tillräcklig datorutrustning.

"Free your River!" (FyR) är ett europeiskt projekt, som koordineras från WWF Österrike och som har ytterligare 9 deltagare från olika europeiska stater.

För vidare information tar du kontakt med oss på

Projektledning: WWF Österreich – Alpenprogramm, Mag. Christine Radler, Brixnerstraße 4/9,
A-6020 Innsbruck

Umweltbüro Nord e.V som tysk partner i “Free your River!“ tillhandahåller referenter för fortbildningar av lärare och kunskapsförmedlare (på tyska).

Om du frågar ”Free your River!” eller har intresse av fortbildningar – även i ditt land – så vänd dig vänligen till:

Miljökontor Nord (Umweltbüro Nord e.V.), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, D-18439 Stralsund, Deutschland, E-Mail: tl@umweltschulen.de, hemsida: www.umweltschulen.de/

Stöds av EU som MINERVA-projekt nr 116534-CP-1-2004-1-AT-MINERVA-M. Alla projektets publikationer tillkännager endast författarnas synpunkter. EU-kommissionen kan inte ta ansvar för användningen av publikationernas innehåll.

 

Här finner du ytterligare sidor på ditt språk

Här finner du ytterligare information på tyks

Här finner du ytterligare information på engelska