Kopfbanner
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade


Flag PL"Free your River!" – Odkrywanie i ochrona rzek Europy!

Szkoły zainteresowane poznaniem rzeki w swojej miejscowości, mogą z pomocą w Europejskiej Kampanii „Free your River!“ zaopatrzyć się sprzęt potrzebny do przeprowadzenia zaawansowanych projektów, które podejmują wiele tematów edukacyjnych na rzecz długotrwałego rozwoju. Grupą docelową są uczniowie klas 10-12 lub w wieku od 15 do 17 lat.

Głównym punktem pracy jest badanie rzeki. Uczniowie mogą wykorzystać i poszerzyć swoją wiedzę z biologii, chemii i geografii; Kampania udostępnia odpowiednie formularze kontrolne i instrukcje. Uzupełnienie ugruntowanych metod przyrodniczych mających na celu zdobycie informacji możliwe jest dzięki zastosowaniu technik artystyczno-estetycznych. W tym celu mamy do zaoferowania kilka metod. Zebrane informacje należy ocenić, co jest okazją na refleksję o wartościach w obchodzeniu się z naturą i środowiskiem naturalnym. Zadaniem uczniów jest wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań mających na celu przekonanie innych do ochrony swojej rzeki – dobra okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń w dziedzinie zaangażowania obywatelskiego.

Free your River!Uczniowie mogą zamieścić zebrane dane, wnioski, podjęte działania i inne materiały w internetowej księdze rzeki („Book of the River“). To stwarza dodatkową okazję do krytycznego spojrzenia na wyniki własnej pracy. Jest to również możliwość nabycia kompetencji medialnych – a przede wszystkim jest to pierwszy krok do poznania innych grup uczniowskich, a także do nawiązania z nimi komunikacji i rozpoczęcia kooperacji. Taki rodzaj współpracy na płaszczyźnie regionalnej może okazać się szczególnie wartościowy, ponadto możliwa jest również kooperacja z grupami z innych krajów Unii Europejskiej.

Udział w projekcie jest darmowy. Wszystkie pomoce i materiały potrzebne do pracy są dostępne na stronie w www.freeyourriver.net/ języku angielskim, niemieckim i innych. Kto chce skorzystać ze wszystkich funkcji strony, musi zarejestrować się jako użytkownik. Niniejszy projekt nadaje się również do realizacji w innych pozaszkolnych jednostkach kształcenia ekologicznego jak np. w ramach koloni dla młodzieży szkolnej, w schroniskach młodzieży, jeśli dysponują one wystarczającym wyposażeniem w sprzęt komputerowy.

"Free your River!" (FyR) jest projektem europejskim, koordynowanym przez organizację WWF Austria. Uczestniczy w nim 9 partnerów z różach krajów europejskich.

Kierownictwo projektu: WWF Österreich – Alpenprogramm, Mag. Christine Radler, Brixnerstraße 4/9, A-6020 Innsbruck

Stowarzyszenie Umweltbüro Nord e.V. jako niemiecki partner kampanii „Free your River!“ udostępnia referentów do szkoleń nauczycieli i multiplikatorów (w języku niemieckim).

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniami w ramach kampanii „Free your River!“ bądź mają pytania na ich temat – również w Państwa kraju – proszę zgłosić się do:

Stowarzyszenie Umweltbüro Nord e.V., Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Niemcy
e-mail: tl@umweltschulen.de, strona internetowa: www.umweltschulen.de/

Projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach projektu MINERVA Nr 116534-CP-1-2004-1-AT-MINERVA-M. Wszystkie publikacje w ramach projektu przedstawiają punkt widzenia autorów, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za użycie informacji w nim zawartych.

 

Dalsze strony w Państwa języku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po angielsku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po niemiecku:

 

Übersetzung: Andrzej Łobodziński, www.lobodzinski.tk